donderdag 25 februari 2010

De ontwikkeling en de uitputting van het mannelijk bewustzijn.De ontwikkeling en de uitputting van het mannelijk bewustzijn, de linkerhersenhelft, de ratio.
Laat ik eerst eens beginnen met een groot misverstand uit de weg te ruimen. Dat misverstand is dat mannen een mannelijk bewustzijn hebben, het woord hebben en met een prominente linkerhersenhelft geboren zijn; vervolgens dat vrouwen een vrouwelijk bewustzijn hebben en met een prominente rechterhersenhelft geboreren zijn.

Bovenstaande is dus gewoon onzin! Als samenleving hebben we het gebruik van de linkerhersenhelft, de ratio en het mannelijk bewustzijn overgewaardeerd ten opzichte van het vrouwelijk bewustzijn. Mannen en vrouwen hebben een linker-en een rechterhersenhelft. Mannen hebben door zich met een mannelijke God de vader te identificeren, de macht naar zich toe getrokken en vrouwen hebben daaraan meegewerkt. Vrouwen hebben dus meegewerkt om mannen een vals ego of een valse identiteit te geven.

The creative mind is a sacred gift and the rational mind het faithful servant, we have created a humanity that honors the servant and has forgotten about the gift. Einstein.

Het mannelijke bewustzijn is vele, vele eeuwen lang geassocieerd met de man. Zoals eerder gezegd, eigenlijk onzin want beide sexen hebben een vrouwelijk- en een mannelijk bewustzijn.

Religies.
In de hystorie tot het begin van het Cristendom waren beide sexen, vrouw en man, even belangrijk en werden gelijkelijk gewaardeerd. Met de komst van het Christendom; een mannelijke Jezusfiguur, een god de vader, een mannelijke Boedha en een mannelijke Allah, heeft de mensheid, het goddelijke geassocieerd met de man. Door die overwaardering van het mannelijke heeft de linkerhersenhelft een ├ęgo´ gecreeerd. Als je als jongetje opgroeit in een wereld waarin het mannelijke, mannen alles macht in handen heeft, dan moet je je als vanzelf ´groots´ gaan voelen. In ieder geval heel anders gaan voelen dan het meisje. Als je dan nog met een aureool van belangrijkheid wordt omgeven, dan wordt het wel erg moeilijk om je macht niet te misbruiken.

Wanneer de linkerhersenhelft, de ratio, het ego, niet in balans worden gebracht met het vrouwelijk bewustzijn, dan maken we er een zooitje van. Het ego kan namelijk niet overleven indien het in kontakt wordt gebracht met het vrouwelijk bewustzijn, de intuitie, het gevoel.

Het ego
Het ego lijkt zich bijzonder goed te voelen in de nabijheid van het mannelijk bewustzijn. Dat is ook logisch; de wet, de regel, de autoriteit, zo hoort het en zo gaan we het doen, en als je het niet zo doet als ik dan zorg ik ervoor dat je een kopje kleiner wordt. Het ego voert oorlog en wil op de eerste plaats. Het ego wil ook altijd graag dicht bij hen die op de eerste plaats zitten zijn. De macht van de een kan dan makkelijk op de ander afstralen. Ooit wel eens afgevraagd waarom mannen zo verschrikkelijk loyaal kunnen zijn? Een voor allen, allen voor een! Het ego wil meer, steeds meer. Het ego is een leeg ding en heeft daarom de behoefte zich op te vullen met van alles. Dat is natuurlijk de reden waarom we in het Westen maar blijven eten en steeds dikker worden. Het ego is een machtig ding en heeft een credo: gebruik je macht altijd om de macht van de ander kleiner te maken. Het ego heeft dan ook voor de minachting van het vrouwelijke gezorgd.

Geen weldenkend mens zou namelijk overwegen om de ene helft van zijn/haar brein te minachten. Het bewust niet gebruiken van al je capaciteiten zou dan namelijk het uitsterven van het ras betekenen, en wie zou dat nu willen... welnu het .... ego. Het ego kan namelijk niet denken, het is een leeg ding en wenst louter opgevuld. Zoals we kunnen zien in de geschiedenis, heeft het ego zich in zo´n snel tempo volgevreten dat het aan overdaad stikt of uit elkaar klapt.

Het ego voelt steeds de noodzaak zich te onderscheiden, het wil fragmenteren en duaal zijn. Het ik en het jij zijn altijd onderscheiden. Het mannelijk bewustzijn moest de voorwaarden scheppen waardoor het ego zich kon onderscheidene en steeds weer het gevecht moest aangaan omdat te beschermen wat het ´zogenaamd´heeft.


Welke voorwaarden hebben wij met ons mannelijk bewustzijn geschapen om het ego de kans te geven steeds meer en meer te willen, en dus te bestaan. We hebben regels en wetten gemaakt, die uiteindelijk geresulteerd hebben in een wereldwijde, volledig nutteloze bureaucratie. Wetten en regels die in geen enkel opzicht meer dienen, maar alleen maar kosten.Mensen die de hele dag bezig zijn met volledig nutteloze dingen, moeten of agressief worden of volledig afgestompt. Om nog maar te zwijgen van de eindeloze wachttijden die vooral in de Derde wereld landen, vrij actueel zijn.

Gebrek aan voeding
In de westersche economien sterven mensen door gebrek aan mogelijkheden en verveeldheid, ziekte en ellende ( voeding). In de latijns amerikaanse landen en de derde wereld landen sterven mensen door gebrek aan voeding.

Geld genoeg – maar de wetgeving is zo gesloten dat we met z´n allen geen kant meer opkunnen. Inmiddels resulteert dit, in de westersche economien, in een absolute verveeldheid en aphatie. Vrije tijd is verdeeld in televisie kijken en dan de meest stomme programma´s die er bestaan en videogames voor onze kinderen. Dan kunnen ze tenminste in een virtuele wereld met hun ego´tjes spelen. En inmiddels zijn ook in deze virtuele werelden de ziekten binnengetreden: virussen noemen we ze.

Dit hele systeem van wet op wet en papiertje op papiertje schept de voorwaarden voor het ego om zich te onderscheiden. Fraude en omkoping en de omzeiling van de wet zien we in de hele wereld op grote schaal. In het westen noemen we het fraude en in de latijns amerikaanse landen noemen we het corruptie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten