zaterdag 20 februari 2010

Werkboek 1 en oefeningenWerkboek deel I

1. wees aandachtig en probeer je elke dag, zeker in het begin, te concentreren op iets kleins. Ga ervoor zitten en laat het je helemaal omvatten. Dit is niet een uitgebreide meditatie oefening. 5 minuten per dag aandachtig zijn, is al een hele opgave voor iemand die een gehaast bestaan heeft.

2. wees dan aandachtig op een mens, je kind, je partner, je beste vrien(in). Ga er even voor zitten, kijk aan en laat je aandacht helemaal naar de ander gaan. Stuur met je aandacht ´liefde´naar de ander. Een hand vastpakken en even zitten, voelen en verder niets.

3. breidt beide oefeningen uit naar langer dan 5 minuten en je zelt merken dat je op een zeker moment alles met aandacht gaat doen.
Je merkt vanzelf dat de kwaliteit van je relaties groter wordt. Ook de kwaliteit van je bestaan en alles wat zich daarin aandient wordt aanmerkelijk beter.

Oefening 2. spirituele discipline.
De meeste dingen die je tegenkomt hebben iets te zeggen over ´jou´. Soms lijken de gebeurtenissen regelrechte filmpjes die opgenomen zijn tijdens je leven ( en andere levens).
1 maak er een gewoonte van elke dag even met aandacht alleen maar de gebeurtenissen op te schrijven. De personen, de gebeurtenissen, dat speciale tv programma of die stem op de radio. Gewoon opschrijven wat je is opgevallen. Doe dat eens elke dag op dezelfde tijd. Je meet jezelf daardoor een vorm van spirituele discipline aan.
2 Een stap verder is het in kaart brengen van de gebeurtenissen, personen en dingen die je opvallen, met jezelf als centrale middelpunt.
3 Nog een stap verder is de duiding. Je duidt de dingen, personen en gebeurtenissen in relatie tot jezelf.

Oefening 3. bewustwording van je karma.
Verschillende religieuze stromingen hebben toch steeds weer dezelfde gedachten over karma. Bij de ene stroming is het de schuld die je meekrijgt met je geboorte en andere stromingen zeggen dat jezelf voor dit leven hebt gekozen en dat het ´lijden´, daarbij hoort. Weer anderen zijn ervan overtuigd dat de dood een bestemming waar je voor moet gaan. Hoewel ik alle stromingen respecteer kan ik geen echte bewondering opbrengen voor alle fatalistische uitwassen die zowel het Katholicisme, als het Boedhisme en het Fundamentalisme in zich hebben. Ik kan het er allemaal mee eens zijn of niet en dat maakt ook geen enkel verschil, immers in de volgende frequentie, zullen onze problemen ten aanzien van onze levenslessen en karma´s geheel opgelost zijn. Om te leren hoe je je karma in kunt lossen, zul je je bewust moeten zijn van een steeds terugkerend thema in je leven. Dat thema brengt steeds weer (enorme) emoties teweeg. Het thema kost je elke keer heel veel energie. Je kunt er dan ook echt ziek van worden. Als je je van dat steeds terugkerend thema bewust gaat worden en je gedrag daarop aanpast, meebeweegt met wat zich aandient, dan lost het zich vanzelf op.

Oefening 1. bewustwording van het thema in je leven.

1 ga eens na waar jij elke keer van op de kast gejaagd wordt. Zoek die gebeurtenissen op die op jou als een rode lap op een stier werken. Schrijf ze gewoon eens op en doe er nog niets mee.
2 Ga dan eens na hoe jij elke keer weer in die situaties reageert. Vaak is dat een rits van gedrag: vechten, je terugtrekken, niets zeggen, huilen, schreeuwen, verbitterd worden, je pantseren, alles voor de ander doen, verleiden, etc.
3 Ga dan eens na, waar je het in je lijf voelt. Misschien wordt je er inderdaad ziek van, rugpijn, hoofdpijn, veel eten, weinig eten, pijn etc.
4 Maak nou eens een schemaatje voor jezelf bijvoorbeeld:
5 Thema: macht/onmacht


4. de sleutel is altijd en in alle gevallen: LIEFDE. Zowel de liefde en het meededogen voor jezelf als voor de ander. Met Liefde kun je alle karma´s inlossen.
5. het inlossen van karma´s gaat altijd met pijn gepaard. Dat zou niet hoeven als ons ego in staat zou zijn, los te laten en mee te bewegen. Maar dat is nou net wat ons ego niet wil. Gewoon omdat vaak de pijn en de macht die daarmee gepaard gaat.. de macht van het slachtoffer is even groot als de macht van de dader, iets is waar we ons aan willen vasthouden. Want stel dat er geen woede, geen angst, geen frustratie, geen winst en geen verlies en geen pijn meer zou zijn... wat dan... wie ben je dan en wat ben je dan.
Dan BEN je.
Gewoon zijn, met al je talenten en al je mogelijkheden, vrij van alle gevangenissen die je voor jezelf had gecreeerd.
In de volgende freqeuentie is er geen onderscheid meer en zijn we met elkaar verbonden. Kunnen we ons verheugen in welk plan of idee, of mens dan ook. Puur omdat we weten dat dat bijdraagt aan de creativiteit en de harmonie in de wereld. Hier gebeurd niets meer wat tegen de groep gekeerd is. Immers alles is transparant.

Alles is sprankelend in en om je aanwezig. Hier is het altijd wat Einstein , Newton en Theresa van avilla voelden. Geen moment meer, maar eeuwige inspiratie en altijd gericht op het welzijn van allen.

Uitspraak van Theresa van Avilla. ( 1577)
De zesde stap ( de een na laatste) noemt ze de schitterende wond. Je bent zo diep geraakt door de Goddelijke liefde, dat je niet anders meer kunt en je verscheurd voelt tussen God en de wereld.. je voelt je eenzaam en onbegrepen en wordt getest door je omgeving, het vuur wordt je aan de schenen gelegd. Je gaat aan je hogere inzichten twijfelen en valt terug op oude patronen, die vervolgens volstrekt betekenisloos voelen.


Uitspraak van Einstein
Een mens is een deel van het geheel dat wij universum noemen, een deel dat begrensd is door tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat hem van anderen scheidt- een soort optische illusie van het bewustzijn. Deze illusie is voor ons als een gevangenis en beperkt ons tot persoonlijke belangen en tot de liefde voor een paar mensen in onze onmiddelijke nabijheid.
Uit deze gevangenis moeten we ons bevrijden, doordat we in ons meegevoel alle levende wezens en de gehel natuur insluiten.Niemand gelukt het volkomen, maar het streven ernaar is reeds een deel van de bevrijding en een grondslag voor onze innerlijke zekerheid.

Uitspraak van newton.
Deze en meerdere uitspraken van deze drie mensen, laten zien welk overweldigend gevoel van liefde en verbondenheid met het universum en met de mensheid, men voelde na een echt grootste ontdekking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten