woensdag 21 oktober 2009

EEN NIEUWE FILOSOFIESPIRITUALITEIT
Komt uit het latijnse ´spiritus´. en betekent:
datgene wat aan een systeem leven en vitaliteit toevoegt.
zo wordt spiritualiteit als een verrijking van het leven gezien....dit in plaats van een verarming ( zoals in zovele religieuze en andersoortige groepen en systemen)
Filosofie van ons ecologisch-spirituele dorp
We hebben iets toegevoegd aan de bestaande ideeen van Anastasia-dorpen. We hebben er een economisch-creatief-ondernemend aspect aan toegevoegd. We hebben een volledig nieuw economisch systeem bedacht waarin het...IK..
geen plaats heeft.
In mijn dromen heb ik zo´n systeem al gezien...en het werkt!!! Ik heb ermee geoefend in een onderneming en...we waren allemaal nog niet zover. Dat komt omdat we ten eerste allemaal zo onze eigen schulden hadden af te betalen en heel graag onze eigen naam ergens onder zetten. Met de opzet van een ecologisch,spiritueel dorp, waarin je vanaf het begin mensen hebt die hun leven nieuwe creativiteit en nieuwe vitaliteit gaan geven- kun je het neerzetten.
Het...IK...loslaten en vanuit het ZELF gaan creeren!
In het creeeren van een nieuw economisch systeem betekent het dat we waarden gaan verleggen.....Waarde is dan voor ons: creativiteit- en generativiteit ( generativiteit is het je verheugen in de ontwikkeling van de ander). We gaan er hierin vanuit dat---onvoorwaarlijke liefde ( heel iets anders dan persoonlijke liefde)...gewoon bestaat en dat ieder uit deze onuitputtelijke bron kan nemen. Een korte uitleg over het woord Generativiteit is hier op haar plaats.
Generativiteit.
Het je verheugen in de ontwikkeling van de ander.
Hierbij zeggen we natuurlijk allemaal---ja natuurlijk..dat doe ik al!!
Maar stel u nou eens het volgende voor:
Je bent al jaren bezig om jouw uitvinding op de markt te brengen--ik zal mezelf als voorbeeld geven:
Al jaren ben ik bezig met 2 boeken over de psychologie en de economien van de linker-en de rechterhersenhelft.
Ik stuurde het naar verschillende uitgevers en nul op het request. Een bekende spirituele meester ( iemand die gewoon plezier heeft in het manifesteren), die werkelijk de ene bestseller na de andere schrijft en vele cursussen
geeft over de gehele wereld- pakte het thema uit de onuitputtelijke spirituele bron- en schreef er een boek over!!!!
Dit was nieuw voor de wereld..en het werd (weer) een bestseller!
en ik dan?...
Ik wil het niet eens lezen; ben kwaad..
Natuurlijk het is een man en ik een vrouw..daar zit hem de kneep. natuurlijk hij heeft de middelen en ik niet.
Natuurlijk kan hij gewoon doen wat hij wil...en ik zit hier maar een beetje te ploeteren. Ik heb niet eens voldoende geld om naar hem toe te reizen en hem de pan uit te vegen. waarschijnlijk heeft hij het gewoon gepikt.... En dan had hij gewoon in zijn dankwoord...mijn naam neer kunnen zetten.
*********
Nou, zo gaat dat dus...er zit van alles: slachtofferschap...de schuld geven...de vinger wijzen! Woede en bijna oorlog. Mijn IK...mijn ego is ernstig aangetast in haar waarde. De waarde die ..IK ..eraan gaf. Als ik even verder kijk...naar mijn ZELF. ...dan kom ik erachter...dat het loslaten van juist dit...IK en mijn naam etc....de allermoeilijkste zijn. Het je verheugen in de ontwikkelng van de ander is een beweging van onvoorwaarlijke liefde. En de moeilijkheid is dat we dat gewoon niet kennen! Het enige moment van onvoorwaarlijke liefde dat we kunnen ervaren, is wanneer ons kind uit de buik komt...... Op dat moment, voelde ik mij verbonden met alles. Daarna...maken we ons weer druk om ons kind....hij/zij is bijzonder...hij/zij is een Indigo of kristalkind... dat kun je zo wel zien etc.
Wat houdt ons tegen om net zoveel te houden van een ander kind, als van ons eigen? wat houdt ons tegen om onze echtgenote dat jaar vrijaf te geven en haar te laten reizen...wat houdt ons tegen om de schrijver of de kunstenaar...oprecht te feliciteren. Wat houdt ons tegen om met de ander...uit pure liefde voor het onderwerp...het gevecht aan te gaan. ???
********
ANGST
het is onze angst om in ons licht te gaan staan...het is onze angst om onze kop
boven het maaiveld uit te steken. Het is onze angst om GEWELDIG te zijn.
********
Het je verheugen in de ontwikkeling van de ander is een creatief proces.....Het is werkelijk kontakt maken met de ander en je creatieve bijdrage leveren. daarmee wordt het...ons...! Er is geen schrijver...geen kunstenaar...geen creator..die het niet op prijs stelt..wanneer wij onze bijdrage leveren.
***********
Hoe werkt dat in een nieuw op te zetten dorp.
Er is een groep die zich bezig houdt met het onderzoek naar medicinale planten- een andere groep maakt cremes en essentiele olien, zeepjes. Een ander maakt prachtige kunst en geeft workshops. Allemaal geven we les aan het kleine schooltje en we verheugen ons in de bijdrage van de ander. We hebben een bepaalde tak, spiritueel toerisme dat zich heeft uitgebreid over heel Ecuador. We geven cursussen aan managers- die een week lang- onze energie proeven en verlicht naar Nederland teruggaan. Er is een groep die zich bezig houdt met de publiciteit en met de administratie. ....................en..he kijk...zij zitten hier al een jaar en doen helemaal niets...en eten toch uit onze pot mee! De groep..gaat praten..fluisterend...zachtjes..en we mijden hen een beetje..Nou dan is het hele systeem dus kapot. Goed, ik ben er ook nog en zal het direct op de dagelijkse agenda plaatsen...lol.
********
een gezamenlijke pot
En dan storten we alles in onze gezamenlijke pot. De cremes doen het goed en de cursussen lopen minder...en sommigen schijnen niets te doen...Hoe werkt dat!!!!
Het je verheugen in de ontwikkeling van de ander, betekent dat we ons met elkaar bemoeien...wezenlijk kontakt maken...luisteren en onze creatieve bijdrage geven! En laten we er eens van uitgaan dat die pot groeit en groeit. We zijn rijk in geld ( is energie) en rijk aan gelukkigheid.
Maandelijks geven we een korte verantwoording van de inkomsten en uitgaven. We zijn verantwoordelijk voor onszelf..dus als ik naar nederland moet om mijn zieke oma te zien dan pak ik dat uit de pot, zonder dat ik daar eindeloos toestemming voor moet vragen. Wel een factuur graag!
We ondernemen en creeeren.
Vrijuit creeeren omdat we creators zijn en vrijuit ondernemen omdat we op deze aarde wonen. Deze planeet is de enige plek waarop we kunnen manifesteren. Dat maakt het moeilijk en makkelijk. Ik kan de aarde voelen in mijn handen en ik kan haar ruiken. Dat kan ik niet in andere frequenties...daar kan ik andere dingen. De aarde is dus om te creeeren en neer te zetten. Op de aarde hoef ik niet de hele dag te mediteren en op een berg te zetten...dat is niet de bedoeling van de filosofie op deze planeet. Zeker we hebben in ons enthousiasme...de nodige fouten gemaakt. We hebben de aarde bijna uitgeput...haar grondstoffen verwijderd omdat we daaraan waarde geven. Diamanten..goud..petroleum. Maar er zijn allang andere manieren: ik heb gezien dat we niet vervuilende- luchtfietsjes hebben. We bewogen ons door de lucht.....het was een heerlijke droom. Ons vervoer met de grotere dingen gaat..met hydro electrische systemen. We hebben nieuwe waardes: Creativiteit en generativiteit als voorbodes voor: HOGERE DIENSTBAARHEID ( daarover later meer) Hogere dienstbaarheid..intunen op de wereldziel en haar mede creeeren en ten slotte verlichting--zijn iets wat onze kinderen---de nieuwe wereldleiders gaan neerzetten. Wij kunnen de weg daarvoor vrijmaken.
vanaf de evenaar...een groet...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten