woensdag 14 oktober 2009

Het rijke Westen

HET UNIEKE GEBRUIK VAN DE LINKER HERSENHELFT, HEEFT ALLE KLEUR UIT ONS BESTAAN WEGGEREDENEERD.In de VS en in grote delen van Europa hebben we vele jaren geleden de Markteconomie geintroduceerd. We hebben er mee kunnen experimenteren totdat, eerst de huizenmarkt en ten slotte, de hele oververhitte (plastic geldmarkt) in elkaar stortte. We moesten daarbij vooral toezien hoe een land met oneindige
mogelijkheden ( de VS), tenslotte haar armen niet meer kon voeden. Hoe miljoenen mensen geen toegang hebben tot een ziektekostenverzekering. Ook moesten we toezien hoe Europa, elke vorm van opborrelende creativiteit de kop in sloeg door haar subsidiebeleid en haar strenge regels en wetten. Oktober 2008, zal dus een zwarte datum blijven voor hen die deze soort economie een warm hart toedroegen. In de loop der ontwikkeling van de markteconomie hebben we kunnen zien dat Europa haar best deed om zoveel mogelijk landen bij de Europesche Unie te betrekken. De meeste voormalige Oostbloklanden , zij die het communisme beu waren,omarmden deze geste. Het betekende in ieder geval- brood op de plank door de grenzen die opengingen, zodat vrij goedkope arbeidskrachten de leemten in Europa konden opvullen.

Europa lijkt het welliswaar relatief beter te doen dan de VS, maar we hebbben een draak met zeven koppen achter de deur en deze draak heet- vergrijzing. In Europa betekent vergrijzing , dat relatief weinig jongeren, moeten betalen voor de voorzieningen van de ouderen. Dat kan een tijdje goedgaan, maar als je deze jongeren niet kunt vasthouden met verlokkingen als; creatief onderwijs, mogelijkheden om zich creatief te uiten en flexibel beleid, dan raak je ze kwijt. Of erger nog, dan raken ze ook weer in een uitkeringssituatie terecht. Veel werk in Europa is gemechaniseerd en voor het werk wat overblijft, moet Europa immigranten betrekken. Dat heeft natuurlijk ook weer de nodige problemen gegeven. Mensen nemen hun cultuur mee en daar moeten we met zijn allen aan wennen.

Een spaarzaam volk...de Europeanen.
Zoals ik in het voorwoord schreef van mijn boek, zei mijn moeder al...Kind spaar toch..straks hou je helemaal niets meer over. Ik heb het niet gedaan; vele Europeanen zijn echter wel spaarzaam....eerst sparen en dan uitgeven, is het motto! Dat heeft natuurlijk voor enige stabiliteit gezorgd, maar ook, en dat voornamelijk, voor het doden van de creativiteit. Net na de oorlog vertrokken vele Nederlanders naar Amerika en Australie, om hun droom waar te maken. Dat kan vrijwel niet in het Europa wat we nu zien. Elke pionier kon, als je het goed genoeg aanpakte, zijn of haar droom waarmaken. Wat er overbleef van deze prachtige droom? Een land wat een lening afsluit op de pasgeborenen om de basislasten te kunnen blijven betalen. Een land waarin diegenen die hun droom waarmaakten, niet in staat waren, een sociaal beleid uit te voeren waarin je de gemiddelde werknemer kon voeden en behoeden voor ziektekosten. De Markteconomie van de VS kwam steeds meer en meer in de ban van het EGO. Een mechanisme in ieder van ons dat ervoor zorgt dat we steeds meer en meer en steeds machtiger en machtiger willen. Een mechanisme dat alleen maar zegt; IK..IK...IK.

Waarde...Geld en goud.
De Markteconomie , zowel in de VS als in Europa, hebben hun systemen van waarde in geld en goud neergezet. Dat kan natuurlijk en het kan ook anders. Je kunt overal waarde aan geven. Bijvoorbeeld, je kunt waarde geven aan menselijk kapitaal, waarde geven aan creatieve ideeen, waarde geven aan tradities en rituelen en waarde geven aan familieverbanden, waarde geven aan natuur. Waarde geven aan voedsel, waarde geven aan onderzoek etc. Het ligt er maar helemaal aan waarvoor je kiest.

Oktober 2008. De ineenstorting van een plastic wereld..
Een plastic wereld is voor mij een wereld waarin je met je creditcard tot overal toegang hebt. Tijdens mijn laatste reis naar nederland kwam ik erachter dat ik geen auto kon huren met contant geld en aangewezen was om mij met de koffers in de trein te hijsen en op de plaats van bestemming een( dure taxi) te nemen. Je wordt dus uit het systeem gesmeten als je niet meedoet. Dus je moet wel..of niet? Uitgestoten worden door de groep (mensen) betekent dat je een positie inneemt waardoor je mechanismen kunt beschrijven en er als het ware een beetje buiten kunt blijven staan. Het lijkt mij een bijzonder moedige positie, want je voelt je vaak ook als out-cast behandeld. Maar goed, dit boek gaat niet over mij...of toch wel? De creditcardeconomie is voor mij identiek aan .... de verleiding van de linkerhersenhelft.

De val van de markteconomie...de val van de linkerhersenhelft-denken..
Het mannelijk bewustzijn.


Wat mij betreft staat de markteconomie, zoals we die nu kunnen zien gelijk aan de overwaardering van de linkerhersenhelft......het mannelijk bewustzijn. ( mannelijk bewustzijn en linkerhersenhelft hebben natuurlijk niets te maken met vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen hebben beiden een linker-en rechterhersenhelft).
Laten we eens even kijken waar een gezonde linkerhersenhelft voor staat; Zij staat voor:

Logisch denken..dus van A naar B in een rechte lijn.
Activiteit... dus doen!
Wetten en regels
Bestuurslijnen en organisatiestructuren van A..naar B...
Onderzoek, door middel van het denken, van A..naar B.
Leiderschap.
Snelheid.
Helder
Puntig en geordend.
Orde en regelmaat.
Schoon.
Toekomstplanning.

Ongezond mannelijk bewustzijn en gebruik van de linkerhersenhelft, staan voor:

Rechtlijnigheid in het denken...niet flexibel zijn en niet onderweg een draai maken.
Gestressed, overwerkt en workcaholic. Iedereen die niet meedoet aan deze race is lui en incapabel.

Wetten en regels formeren die ontbloot zijn van elke creativiteit. Gesloten systemen bedenken.

Bestuurslijnen en organisatiestructuren rechtlijnig neerzetten en uitvoeren; het doden van menselijke mogelijkheden en creativiteit binnen organisaties en structuren.

Onderzoek en wetenschap overwaarderen en alles wat daarbuiten valt, belachelijk maken.

Leiderschap dat haar macht gebruikt om de macht van de ander te verkleinen. Gehoorzaamheid afdwingen.

Als een olifant door de porceleinkast stampen.

Een ongezonde samenvatting van de laatste drie: de waarheid in pacht denken te hebben;geen ruimte voor dialoog maar in de discussie willen winnen.

Overigens hebben de laatsten allemaal met een teveel aan EGO temaken en juist dit maakt het mannelijk bewustzijn – ongezond.Radio-en televisieprogrammas met steeds dezelfde boodschappen, over goed en kwaad, laten circuleren. Een bepaalde groep- de blanke man- als voorbeeldgroep neerzetten.eerbied afdwingen voor de gevestigde macht... een grijze cellen cultuur.Valse sentimenten en emoties afdwingen. De zogenaamde cultuur van de –goede doelen.


De schaduwkanten van een linkerhersenhelft-economie.
De hele duidelijke schaduwkanten van een Westersche markteconomie, buiten de ongezonde uitwassen die ik eerder beschreef, zijn de (valse ) sentimenten. De steeds weer gevoelens van meelij opwekken in een ´wij hebben het toch reuze goed culuur, zie de arme donders´. Het onderwijzen van de ├írme donders´, en ze een goede moraal leren, zodat ze gedienstig blijven. Ik geef toe dat er veel veranderd is, hoor. Maar nog steeds hebben we de mond vol van de illegalen die geld naar huis sturen elke maand en onze omgeving verpesten met hun smerige gewoonten. Er bestaat een enorme minachting voor de rechterhersenhelft- die kant die we in ons onbewuste hebben gedeponeerd. Het spel en de creativiteit die met ieders rechterhersenhelft gepaard gaat, zijn in de ban gedaan. We zijn enorm emotioneel maar hebben die emotionaliteit verstopt onder een laagje afstand. We zijn niet gewend om te uiten ( zoals de kleurijke Afrikaan of Zuid-Amerikaan) en worden door onze schaduwkanten overspoeld in een crisissituatie. Het grote gevaar van crisissituaties die de Westersche samenlevingen direct persoonlijk raken: lijken mij- de enorme woede die haar uitweg moet gaan vinden.

Korte samenvatting van de grandioze ontwikkelingen binnen het markt-economie-model ( mannelijk bewustzijn-linkerhersenhelft)
Technologische ontwikkelingen en verregaand onderzoek met daarbij de wetenschappelijke verklaringen, dat zijn natuurlijk de grote winsten van een markteconomie!
We gaan naar de maan, vliegen van hot naar her en vrijwel alle menselijke handelingen kunnen we door een robot laten uitvoeren. We kennen natuurlijk ook allemaal de –te veel van het goede-. Gemanipuleerde gewassen, ten koste van alles de dood voorkomen, vlees met chemicalien, en ( ik kom daar later op terug), heel veel vrije tijd en dat hebben wij met z´n allen werkloosheid genoemd! Deze economien gaan rect op hun doel af, hebben geen tijd voor nonsense! We hebben orde en regelmaat verheven tot een groot goed. In onze steden is geen rotzooi te vinden, alles wordt gerecicled en op den duur hergebruikt. Onze kinderen gaan om 8 uur naar bed omdat we geloven in een ordelijke samenleving. Al onze huizen en tuinen lijken op elkaar. Ons onderwijs is van superieure kwaliteit en ontbloot van elke creativiteit. We hebben architectuur en kunst tot verheven uitingen gemaakt, die voor slechts weinigen begrijpelijk zijn. ( ik heb ooit een kunstcriticus 2 uur over een goed geplaatste kurk horen delibereren.) We hebben voldoende geld om een cursus van een Goeroe te kunnen volgen, waar ook ter wereld. Junk-food heeft over de hele wereld haar terrein gewonnen. We zijn te dik en maar weinigen kunnen zich volledig gezond voedsel veroorloven. We hebben honger naar spirituele ontwikkelingen, we willen onszelf leren kennen en volgen menige dure spirituele cursus. We blijven honger houden naar......

We kunnen dit hoofdstuk afsluiten met een welgemeend applaus voor de gezonde ontwikkeling van de linkerhersenhelft en we kunnen zeggen – er mist iets.............

Geen opmerkingen:

Een reactie posten