maandag 26 oktober 2009

HET GAAT SNEL


Over Indigo en Kristal...


Onderstaande tekst van Ans Corbee, geeft m.i. een vrij goed beeld van hoe Indigo- en kristal kinderen zijn. In mijn optiek- zijn er weinig kinderen die aan de omschrijving van Indigo-kinderen voldoen. Het omgooien van systemen en waardeloze zaken, in gevangenissen belanden, geen angst kennen etc. geschiedt door de ouderen. De Indigo´s ( had nog nooit van het woord gehoord tot 3 weken geleden)...die ik ken zijn allemaal---eind 40-tigers en 50-tigers. Het zijn dus geen kinderen. Alle dichtgeslibde meningen en overtuigingen gooien we om...Ja ik zeg hier ..we...want ik ben het wel. Onze tijd is afgelopen, wanneer we de weg vrij hebben gemaakt voor de kristalkinderen-die een tijdje geleden....overal werden geboren en nu in grote getale, binnen gezinnen zijn geboren. De moeilijkheid met dit soort uitleggen is: we willen nog steeds ...als ouders...een heel bijzonder kind!! Het bijzonderste, het knapste, het inteligenste, het meest ambitieuze etc. En de term Indigo kinderen wordt daarin door ons -misbruikt- om ons eigen ego te sussen. Wij zijn het namelijk zelf die (nog) met onze ego´s worstelen. In de tijd die komen gaat, zullen we geen termen meer gebruiken als: het grootste, het bijzonderste, het knapste- deze dualiteit schijnen we....als ouders...nog nodig te hebben om ons te onderscheiden van de rest.
Indigo mensen worden in hele moeilijke perioden omarmd door de 5de dimensie. Nelson Mandela is daar een mooi voorbeeld van. Tijdens moeilijke perioden in mijn leven...werd ik opgetild en kon bijkomen in deze prachtige wereld. Al het gedoe- deerde mij niet meer.


*******

Veel kristalkinderen

We bereiden ons in supersnel tempo voor op een nieuwe aarde...een nieuw bewustzijn. Samen en niet meer afgescheiden van de ander, dat zetten kristalkinderen neer. Ze hoeven geen angsten meer te hebben, want zij weten de overvloed. Wel nog heel kwetsbaar-omdat vele ouders er geen snars van snappen...maar ook deze ouders gaan in snel tempo van bewustzijn veranderen. Het zal inderdaad ...een magische tijd worden. We zullen alle wensen met gemak kunnen manifesteren...als we helder kunnen worden. Weten wat je wilt en wie jij bedoeld was om te zijn...is dus het belangrijkste werk op dit moment.

Ans Corbee
Titel :
Indigokinderen & Kristalkinderen
Tekst :
De Indigo's zijn naar de Aarde gekomen met belangrijke doelen. Een daarvan is om ons door ervaring te laten zien dat veel van onze huidige systemen, niet volledig worden ondersteund. Ook om mensen te helpen hun lang erop nagehouden overtuigingen te herévalueren. De Indigo's hebben contracten op zich genomen die soms inhielden dat ze de confrontatie aangingen met al onze systemen die betrekking hebben op kinderen. Nu gaan enkele vroege Indigo's op invloedrijk posities in onze bedrijven en overheidsinstanties komen, begint het spannend te worden. Spoedig zullen zij doorgroeien naar de hoogste posities. De Indigo kinderen zijn sterk, maar een gefrustreerd mensenras. Als zij geen doel hebben in hun leven, dan kunnen ze destructief worden als zij zich vervelen. Probeer dit zo goed mogelijk te begrijpen en plaats je in hun gedachten en voel met ze mee. Maar houdt hun verantwoordelijk en daag hen uit om het beter te doen dan wij en kijk dan hoe de magie ! ontstaat. Want ze zijn berekend voor hun taak. Zij hebben geen menselijke emoties van schuld. Door hun verantwoording wordt het in evenwicht gehouden. Hun hersenen werken sneller dan die van de meeste mensen. Zij zijn de voorlopers van de volgende generatie en als zij niet volledig bezig kunnen zijn, kunnen zij heel destructief worden. Zij zullen de wereld veranderen. Deze kinderen zullen het collectieve bewustzijn veranderen om ruimte te maken voor de kinderen met Kristal vibraties, dat de volgende incarnatie niveau wordt. Indigokinderen hebben directe contacten om de schoolsystemen en de manier waarop wij over het algemeen over kinderen denken, te veranderen. Zij doen dit vaak op hun eigen bitse manier.

*******
Zet ze niet op een Voetstuk, maar zeg daarvan: je bent bijzonder omdat je, jij bent. Indigokinderen voelen zich anders en vaak buitengesloten. Zij kijken rond in hun klaslokaal en ze denken dat zij alleen zijn en op vele manieren zijn ze dat ook. Hun hersenen werken in een hoger tempo en om dan in een klas te zitten met anderen kinderen, vereist enorm veel geduld voor hen. Ze zijn hun leraren vaak zo vér vooruit, dat ze hun vibratie moeten vertragen om te begrijpen wat er gezegd wordt. Dat is moeilijk voor hen en daarom zitten velen in de ruimte naar buiten te staren wanneer de leraar/lerares aan het woord is. Wij hebben hier al velen van deze kinderen doelbewust vertraagd zodat ze passen in de gemeenschap. En het trieste daarvan is dat deze tactiek schijnt te werken. Maar uit een hoger perspectief zeggen wij dat het niet onze taak is om hun te veranderen. Het is hún taak om ons te veranderen. Daag hun uit om beter te zijn dan ''wij'' hun voorgangers. Velen van hen zullen het op school behoorlijk goed doen. Ze hebben niet allemaal een 'contract' om de confrontatie met school aan te gaan. Sommige zullen sociale problemen hebben, anderen zullen zich aan kunnen passen. Over het algemeen zullen ze het op school behoorlijk goed doen, maar zij zullen eenlingen zijn. Zij kunnen zich in zichzelf terugtrekken, want zij zullen niet zo gemakkelijk met anderen kunnen omgaan. Ze staan op 'n hoger niveau dan de anderen kinderen. Heb geduld met ze, begrijp dat schuldgevoel voor hen als motivatie niét werkt. Zij herinneren zich nog veel, als zij klein zijn, van een vorig leven.


*******
Zij moeten leren deze herinneringen te onderdrukken om opgewassen te zijn tegen de ""werkelijke wereld""'. Het is moeilijk om een Indigokind een standje te geven, want ze zullen met een glimlach op hun gezicht naar je kijken. Breng ze verantwoordelijkheidbesef bij, want dat zal de sleutel tot hun effectiviteit zijn. Op scholen vervelen zij zich. Verwacht meer van hen. Vertel hen dat je iets bijzonders van hen verwacht, omdat zij bijzonder zijn; niet om dat ze Indigo's zijn, maar om wie ze zijn als individu. Laat hen weten dat hun anders zijn, hen juist bijzonder maakt. De Indigo's! maken de weg vrij zodat het kan gebeuren, zij brengen een grote energie met zich mee die vaak overweldigend lijkt te zijn voor mensen om hen heen. Het is aan de ouders om hen te helpen, hun energie te gebruiken op de meest positieve manier. Scholen zullen zich aanpassen om met kinderen zoals de Indigo's om te gaan. Dat maakt deel uit van het contract van de Indigo's en vormt de belangrijkste reden waarom ze hier zijn. Speciale mensen zullen samen met de Indigo's werken, maar ook met hun ouders. Vertel hun alsjeblieft dat ze niet gek aan het worden zijn. Creëer de ruimte voor deze mensenkinderen die in hun kracht staan en succes zullen hebben. Speciale scholen worden gecreëerd. Wij hebben er voor gezorgd dat deze Indigo's NU hier op Aarde komen. De opvoeders zijn diegene die in eerste instantie ruimte moeten maken voor de Indigo's. Daag ze uit en ben niet bang voor ze, als ze slimmer zijn dan jij zelf. Hoe moeilijker het ook voor je als leraar of opvoeder, verwacht van hen dat zij boven jouw eigen beperkingen uitstijgen, moedig hen daartoe aan en weet dat dit jouw maatstaaf voor succes is. Probeer hen niet in een vakje te persen waar hun naam aan gegeven is. Kijk in plaats daarvan hoever ze kunnen gaan. Zet de deur open. Daag ze uit. Tart hen om beter te zijn dan hun ( wij) voorgangers. Er zijn momenten waarop wij dan de diagnose hebben gesteld dat die ""kinderen"" dan maar een afwijking hebben. En dat er zoveel kinderen zijn waarop die omschrijving dan van toepassing is. Wees je er zelf echter wel van bewust dat je op die manier een snelle geest verlaagt, alleen om die dan binnen je eigen vermogen te brengen. Maak ruimte voor de geest die sneller we! rkt. Begrijp dat ook dit een vorm van verandering is.


*******

Na de Indigokinderen zullen wij een nieuw ras de ''Kristalkinderen'' komen. Kristalkinderen De kinderen met Kristalvibratie hebben twee eigenschappen: de eerste is dat ze veel kracht hebben en de tweede is dat ze buitengewoon kwetsbaar zijn. Zij zijn in evenwicht op een manier die wij nóg moeten gaan begrijpen, omdat hun kwetsbaarheid hun kracht versterkt. Wat vibratie betreft zullen zij een in een hogere energie matrix worden geboren en zij op de wereld komen met alle 12 DNA strengen volledig operationeel. Voor een kristalkind zal het niets bijzonders zijn om te weten wat 'wij' voelen, maar ook wat 'wij' denken. Net zoals de Indigokinderen hebben zij geen referentiekader voor de emotie van schuld, zo hebben de Kristalkinderen geen referentiekader voor angst. Zij zullen het eerste niveau van de mensheid zijn die beschikken over zogenoemde magische vermogens. Zij zullen begrip van energie hebben, dat wij mensen op ons huidige niveau zelf niet bezitten. Als wij stuk voor stuk besluiten om terug te keren in een nieuw lichaam, zullen wij 't lichaam van een nieuw kristalkind nemen, want dat bevat de nieuwe matrix. Als wij terugkeren in de lichamen van een kristalkind, zullen wij de mensheid op een koers zetten die ons door de komende vijf millennia brengt.


******
Het zal een magische tijd zijn, want de kinderen met kristal vibratie hebben vele malen eerder geprobeerd hiernaartoe te komen. Er zijn nu wat verkenners hier, maar het zijn er maar een paar en houden zich meestal schuil. Het zijn magische mensen. Zij begrijpen en kunnen werken met energie vormen die wij niet kunnen waarnemen. Zij kunnen dingen laten gebeuren door met hun hand te wuiven. Ze zijn heel krachtig, het is hun kwetsbaarheid die hun deze kracht geeft. Veel vroegere zogenoemde leraren of meesters (Jezus) hadden ook kristal vibratie. Kristalkinderen worden geboren met alle twaalf DNA strengen die volledig verbonden zijn. Deze kristalkinderen kennen geen angst. Zij zijn liefdeskinderen. Als ouders kun je het beste zelf de zaden van wijsheid verspreiden. Gedragskenmerken van deze kinderen kunnen zijn, niet allemaal van toepassing. Vele huilen als baby; verrassend wijze uitspraken doen voor hun leeftijd; gevoelig voor stemmingen van anderen; weten wat andere mensen denken; reageren vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel; paranormale vermogens; helderziendheid, helderhoren; dyslexie; dromerig uitzicht en gedrag; sterk intuïtief; zij houden hun ouders een spiegel voor van hun eigen zijn; lichamelijk en emotioneel heel kwetsbaar; problemen op school; concentratiestoornissen; angsten; voedingsintoleranties, astma, huidaandoeningen, vegetarisme. Fysieke kenmerken zijn: hoger voorhoofd en een bijna groter schedelpan. Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON www.spiritualwisdom.nl
Website :
http://www.spiritualwisdom.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten